ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์เรื่อง  การสอบสัมภาษณ์  เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.  2561
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ครูชั้นปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา  2560
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่  16  กรกฎาคม  2561  เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

 

*นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ห้องรายงานตัว ห้องประชุมชั้น 9

……………………………………………….

**นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ห้องรายงานตัว 150701

……………………………………………….

***นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ห้องรายงานตัว 150604/1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา