ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ค.ม.ดนตรีศึกษา)

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ค.ม.ดนตรีศึกษา)
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ติดต่อสอบถาม อาจารย์ ดร.เชาว์ การวิชา โทร. 085-8589292

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา