ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น ๔
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  (สำรอง) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา