ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

***************************************************************************************************************

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนผังที่จอดรถ

สถานที่จอดรถยนต์ส่วนตัวของผู้สมัครสอบคัดเลือก สามารถจอดได้ ดังนี้
1 จอดบริเวณหอพักนักศึกษา
2.จอดบริเวณหน้าอาคารสาขาวิชาศิลปศึกษา (ตรงข้ามอาคาร 19)
3.จอดบริเวณ อาคารจอดรถยนต์ (RAJABHAT COMPLEX)
4.จอดบริเวณโรงแรมพนมพิมาน หลังเก่า
5.จอดบริเวณหน้าอาคาร RAJABHAT COMPLEX
.
*** #พื้นที่บริเวณ รอบๆ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) #ไม่อนุญาตให้ท่านจอด
.
#หากมีข้อสงสัย สามารถ สอบถามได้ที่ #ฝ่ายสวัสดิการ ที่ยืนประจำจุดให้บริการ
ขอบคุณครับ
เส้นทางมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Google map >>> https://www.google.com/…/14.9891…/@14.989132,103.100164,15z…

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา