ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ชั้นปีที่ ๑

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑  ชั้นปีที่ ๒

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑  ชั้นปีที่ ๓

 

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา