ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร สิริวิชญากร (อาคาร 19 ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา