ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

  1. ระยะเวลาและคณะที่เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  1.1 รุ่นที่ 1  วันที่ 16 – 17  กรกฎาคม 2561 ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ประมาณ 1,500 คน)

1.1 รุ่นที่ 2  วันที่ 19 – 20  กรกฎาคม 2561 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร์ และ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ประมาณ 1,700 คน)

  1. สถานที่ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  2. สถานที่ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ บริเวณถนนหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  (รับรายงานตัวระหว่างเวลา

     07.00 – 08.00 น.)

  1. สถานที่พัก นักศึกษาจะต้องหาที่พักเอง เนื่องจากจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย (ตลอด

       เดือนกรกฎาคม 2561  :  สำหรับนักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561)

  1. การเตรียมตัว

5.1    ในวันรับรายงานตัวปฐมนิเทศ จะต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าปฐมนิเทศนักศึกษา (จำนวน 800 บาท)  มาด้วย เพื่อขอรับอุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้

5.2    การลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ ให้ลงขนาดเสื้อ Freshy  ไว้ด้วย

5.3    ใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคน ต้องพักหอพักในมหาวิทยาลัย และต้องชำระเงินค่าเช่าหอพักในวันที่รับรายงานตัวนักศึกษา หรือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  โดยหอพักราชพฤกษ์ 1 ราชพฤกษ์ 2  ชำระคนละ 3,800 บาท และค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (รวม 4,300 บาท) สำหรับหอพักพยนต์เวศม์ 1, 2, 3  ชำระคนละ 2,375 บาท และค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (รวม 2,875 บาท)

5.4    ในวันปฐมนิเทศวันแรกที่มารายงานตัว ให้ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม หรือชุดนักศึกษาใหม่ปี 1 ของมหาวิทยาลัยก็ได้ (แต่ยังไม่ต้องซื้อเครื่องหมายต่างๆ : มหาวิทยาลัยจะมอบให้ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร)

5.5    ชุดลำลอง ต้องเป็นกางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ (นักศึกษาหญิงไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นเข้าร่วมกิจกรรม)

5.6    ในกิจกรรมพิธี “สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม” ให้สวมเสื้อสีขาว

5.7    ยารักษาโรค (กรณีที่มีโรคประจำตัว)

5.8    ผู้ที่รับประทานอาหารเจ มุสลิม หรือลัทธิอื่น มีอาหารจำหน่ายที่ร้านต้นข้าว (อยู่บริเวณด้านข้างหอพักราชพฤกษ์ 1 และ ราชพฤกษ์ 2)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 0 4461 1221 ต่อ 7800, 8200 หรือ

น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 06 2915 4153, อ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หน.งานกิจกรรม

06 2915 5153, สิบเอกสุธินันท์ สมอ่อน 09 4291 6153,  นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์ 09 5617 1908  ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา