ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร “นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561”

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เปิดรับสมัคร “นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561”
>>> เปิดรับสมัคร วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561
>>> สมัครด้วยตัวท่านเอง
>>> สอบถามเพิ่มเติม ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โทร 044-611221 ต่อ 1001 หรือ 1002 มือถือ 083-7378126

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา