ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

โครงการอบรมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา