ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

.

ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
.
*** รับจำนวนจำกัด *** ค่าลงทะเบียน 300 บาท ต่อ 1 ท่าน
.
สนใจ ติดต่อสอบถาม การเข้ารับการอบรมได้ที่
… สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทร …0837378126 ,044-611221 ต่อ 1001 / 1002
หรือ อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ (ครูสอน) โทร …089-8143674
กำหนดการ
                 ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนเข้าอบรม

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา