ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสอบรอบโควต้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

● ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561
● รายละเอียดที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา