ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ #โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 61

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ #โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 61

● BRU โครงพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 61
● รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ #โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 61 ที่จัดสรรทุนโดยสำนักงงานคณกรรมการการอุดมศึกษา
● ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ถึง วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
● ที่ สำนักงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร 15
● เอกสารที่ใช้รายงานตัวฯ #ตามที่แจ้งไว้ ที่ www.bru.ac.th หรือ http://oapr.bru.ac.th/

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สอบถามได้ที่ 044-611221 ต่อ 7100 หรือ 7101 Mobile phone 081-9776926 โทรสาร 044-612858

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา