ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการสอบปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บรรยากาศการสอบปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.
การสอบปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาศิลปศึกษา, สาขาวิชานาฏศิลป์, สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีไทย และ วิชาเอกดนตรีตะวันตก)
.
ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 
.
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ตามห้องสอบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

 

สาขาวิชาศิลปศึกษา

.

สาขาวิชานาฏศิลป์

.

สาขาวิชาพลศึกษา

.
สาขาวิชาดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีไทย และ วิชาเอกดนตรีตะวันตก)

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา