ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัคร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เปิดรับสมัคร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา