ข่าวประชาสัมพันธ์

วิพิธทัศนา มหาสงกรานต์ สำราญบุรีรมย์

วิพิธทัศนา มหาสงกรานต์ สำราญบุรีรมย์

ประชาสัมพันธ์
.
เชิญร่วมงานวิพิธทัศนา มหาสงกรานต์ สำราญบุรีรมย์
.
ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา