ข่าวประชาสัมพันธ์

ม่วงเหลืองเกมส์

พิธีเปิดกีฬานักศึกษา “ม่วงเหลืองเกมส์”
.
วันนี้ 1 เมษายน 2561
.
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา