ข่าวประชาสัมพันธ์

ม่วงเหลืองเกมส์

“ม่วงเหลืองเกมส์”

การแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “ม่วง-เหลืองเกมส์ ครั้งที่ 44” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทักษะทางด้านการกีฬา การตัดสินกีฬา การสร้างสรรค์การเชียร์ เชียลีดเดอร์ ขบวนพาเหรดและการสร้างสรรค์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถคัดเลือกนักกีฬาต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกรายการอื่นๆ ต่อไป
.
ในวันนี้ 1 เมษายน 2561
.
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา