ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประจำปี 2560

(Basic Unit Leader Training Course)

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.2561 (รุ่นที่1) และ วันที่ 7 – 9 เมษายน พ.ศ. 2561 (รุ่นที่ 2)
ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


รุ่นที่ 1
วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา