ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา