ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อบรรจุในปี 2566 โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาราชภัฏทั่วประเทศ เเละ เป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 213 ทุน
มีสาขาวิชาทั้งหมด 7 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีไทย) จำนวน 15 ทุน
2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีตะวันตก) จำนวน 10 ทุน
3. สาขาวิชาการศึกาาปฐมวัย จำนวน 56 ทุน
4. สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 27 ทุน
5. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 57 ทุน
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 24 ทุน
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 24 ทุน
รวมทั้งสิ้น 213 ทุน
ในเรื่องของการสมัคร ผู้สมัคร #สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.mua.go.th ซึ่งขั้นตอนการรับสมัคร ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการสมัครเเละประกาศผลที่เว็บไซต์ดังกล่าว
ทาง สสว. ขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังที่ทุกท่าน ได้ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สสว. ทุกกิจกรรมด้วยดีเสมอมา พวกเราชาว สสว. ทุกคนของขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก FB : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา