ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายราชพฤกษ์อาสา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.
จัดโครงการ “ค่ายราชพฤกษ์อาสา”
.
วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561
.
ณ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา