ข่าวประชาสัมพันธ์

ENGLISH DISCOVERIES

ENGLISH DISCOVERIES

ACCOUNT ในการใช้งาน ขอรับได้ที่ สำนักงานต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารนวัตปัญญา

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศ

คุณสิปนนท์ ตั้งชูกุล เบอร์ภายใน 7906 /  มือถือ 080 – 3332885

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัท

1.คุณสุริยัน ธรรมวิเศษ 089-4177748

2.คุณเทอดรัตน์ ทองคำ 087-9326855

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม


คู่มือการใช้งาน

Login >>>  https://ed.engdis.com/bru#/login

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา