ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


แบ่งเป็น 3 ทุน 
1. ทุนประเภท เรียนดี แต่ยากจน
2. ทุนประเภท ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ทุนประเภท กิจกรรมเด่น

Download รายชื่อ >>> รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ใน ประกาศดังกล่าว เข้ารับการสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

………………………………………………………………….ตามประกาศ

 

……………………………………………………..ประกาศรายชื่อ ทั้ง 3 ทุน

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา