ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา”

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.อุดม ชัยสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาฯ

จัดโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา”
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้
โดยมีนักศึกษาสังคมศึกษา และนักศึกษาต่างสาขาวิชา ร่วมเข้าอบรมจำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
การรับฟังการบรรยายจากวิทยาการ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู  และการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู

ซึ่งดำเนินการจัดโครงการในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา