ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รุ่น ๓

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รุ่น ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา