ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาจีน กับศิลปะมวยไทยโบราณ

นักศึกษาจีน กับศิลปะมวยไทยโบราณ

นักศึกษาจากประเทศจีนจำนวน 30 คน ได้มีความสนใจเรียนรู้ศิลปะมวยไทยโบราณ
ได้รับการฝึกสอนโดย อาจารย์ สุพันธ์ ชะใบร้มย์ (อาจารย์พิเศษ)
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ครูมวยโบราณระดับโลก
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ เวทีมวย โรงยิมมิวนีเซียม และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา