ข่าวประชาสัมพันธ์

“ฮีตฮอย” ตามรอบประเพณีอีสาน

“ฮีตฮอย” ตามรอยประเพณีอีสาน

ประกวดดาวเดือน ดาวลออ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดาว คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 น้องเตย นางสาวสมฤทัย แสวงสุข
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เดือน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 น้องพี นายพีรสรณ์ สายไทย
สาขาวิชาพลศึกษา

ดาวลออ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 น้องบอนนี่ นายอรรถพล คำเสียง
สาขาวิชานาฏศิลป์

…ผลการประกวด รอผล รายชื่อ / สาขา สักครู่ นะครับ….

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา