ข่าวประชาสัมพันธ์

“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ  “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”


คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.เบญจพร  วรรณูปถัมภ์ รองคณบดีฯ  และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์
จัดโครงการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. กระพัน  ศรีงาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ
และได้รับเกียรติจจากวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ จัดการอบรมให้ในครั้งนี้
ณ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 98 คน การอบรมครั้งนี้เป็น รุ่นที่ 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2560 และ 17-20 ตุลาคม 2560

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา