ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบดอกดารารัตน์

พิธีส่งมอบดอกดารารัตน์
จำนวน 19,999 ดอก 
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา