ข่าวประชาสัมพันธ์

Yamaha Open House & Audition

ประชาสัมพันธ์งาน Yamaha Open House & Audition

เข้าชมฟรี !!!

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า ได้จัดงาน Yamaha Open House And Audition ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลาตั้งแต่ 09:30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภายในงานพบกับนวัตกรรมทางด้านดนตรี Yamaha Innovation 4.0
ระบบการเรียนการสอนดนตรี YAMAHA Teaching Approach ร่วมกิจกรรมสนุกๆ พร้อมรับของที่ระลึก

เบิร์ด เอกชัย เจียรกุล

เบิร์ด เอกชัย เจียรกุล

และพลาดไม่ได้กับการแสดงสุดพิเศษพร้อมบทสัมภาษณ์ เบิร์ด เอกชัย เจียรกุล สำหรับเส้นทางการเป็นนักดนตรีอาชีพ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา