ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มรภ.บร.

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา