ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมความเป็นครู ในศตวรรษที่ 21

พิธีเปิดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในศตวรรษที่ ๒๑

 

สำหรับนักศึกษาหอพัก ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
28 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา