ข่าวประชาสัมพันธ์

วันแม่แห่งชาติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
.
ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.
.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา