ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2559
.
ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560
.
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา