ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.บุรีรัมย์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ยิ่งใหญ่ สง่างาม

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวถวายความอาลัยและมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนกว่า 5,000 คน

โดยการจัดงานพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในในสถาบัน ซึ่งรายละเอียดของงานประกอบด้วยขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีกล่าวถวายความอาลัย พิธีมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ การแสดง ”ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ การจุดประทีปถวายความอาลัย และร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่ สง่างาม สมภาคภูมิ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา