ข่าวประชาสัมพันธ์

พบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ พบนักศึกษาใหม่

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ พบนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
โดยท่าน อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานและ ได้บรรยายเรื่อง การสร้างจิตวิญญาณครูยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0
และรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บรรยายเรื่อง การวางแผนชีวิตในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี ระหว่างน้องพี่ครุศาสตร์ในรั้วมหาวิทยาลัย
รุ่นพี่แนะนำรุ่นน้อง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้บริหารครุศาสตร์ พบนักศึกษาปี1

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา