ข่าวประชาสัมพันธ์

” รับน้องใหม่ รวมใจครุศาสตร์ “

” รับน้องใหม่ รวมใจครุศาสตร์ ”
รับน้องสร้างสรรค์ หรรษพาเพลิน เจริญความสัมพันธ์อันดี น้องพี่ครุศาสตร์
ร่วมรับน้องใหม่ คณะครุศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์
#EDUFreshmen2017

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา