ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และบุคคลากร นักศึกษาทุกท่าน
…เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
…มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารปิ่นโตพระสงฆ์ ๖๖ รูป 
ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา