ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3 ภาคพิเศษ

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

   >>>>> รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3 ภาคพิเศษ

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา