ข่าวประชาสัมพันธ์

สานสัมพันธ์น้องพี่ครุศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม
“สานสัมพันธ์น้องพี่ครุศาสตร์”

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้
และคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมเป็นเกียรติ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.  2560 เวลา  13.00 – 24.00 น. ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สานสัมพันธ์น้องพี่ครุศาสตร์ freshy46

ย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา