ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศ ราชพฤกษ์ ช่อที่ 46

คณะครุศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ราชพฤกษ์ ช่อที่ 46

ประชาสัมพันธ์…
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู ดูดี มีเสน่ห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
จัดโดย…ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา