ข่าวประชาสัมพันธ์

“ครุศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”

“ครุศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วม “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดร.กระพัน  ศรีงาน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี
ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  ณ วัดอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา