ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ..รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560..รุ่นที่ 1
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา