ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โทร 044-611221 ต่อ 8200

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา