ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 1 (1,678 คน)
ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา