ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายการศึกษาบริการวิชาการแก่โรงเรียน

โครงการค่ายการศึกษาบริการวิชาการแก่โรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา