ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา