ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะครุศาสตร์

อันดับ1 ข้าราชการครู

…หนึ่งในความภาคภูมิใจ… ที่จุดประกายความหวัง เติมพลังความสำเร็จให้แก่น้องๆนักศึกษาครู…

#…ผลิตครูดี มีความรู้
เป็นผู้นำเทคนิควิธี
มีศรัทธาในวิชาชีพครู…#

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา