เอกสาร

แบบฟอร์ม

– แบบขอใช้หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
>>> Download
 – แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมศิวาลัย>>> Download
– แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมอาคาร 15 ชั้น 3 หรือ ชั้น 15
>>> Download
 – แบบฟอร์มขอใช้ห้อง/อาคารหลังเวลา 19.00 น./วันหยุดนักขัตฤกษ์
   >>> Download
  – แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   >>> Download
  – แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม อาคาร สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   >>> Download
– แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
>>> Download
– แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมอาคาร 19 ชั้น 2 หรือ ชั้น 6 (อาคารสิริวิชญากร)
 >>> Download
– แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมอาคาร RAJABHAT COMPLEX  ชั้น 2 หรือ ชั้น 6
>>>  Download
– แบบฟอร์มขอใช้สนามเวทีราชภัฏพิรมณ์

>>>  Download

 

 

ปิดโหมดสีเทา