ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 1001,1002
โทรศัพท์ : 083-7378126
โทรสาร : 044-625657
Email : ed-bru@hotmail.com

ปิดโหมดสีเทา